Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Rugsėjo mėnesio dalykų mokytojų metodiniai užsiėmimai.

Publikuota 2016-09-30

Rugsėjo mėnesį  įvyko rajono mokytojų metodinės tarybos ir 13  dalykų mokytojų metodinių būrelių užsiėmimų.

Skaityti daugiau »

2016 m. rugpjūčio 29 d. paskaitos „Efektyvioji komunikacija ir jos taisyklės“ dalyvių sąrašas ir pažyma

Publikuota 2016-09-07
Skaityti daugiau »

Atnaujintos vidurinio ugdymo bendrosios dorinio ugdymo programos

Publikuota 2016-09-02

2016 m. rugpjūčio 31 d. priimtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. V-734).

Skaityti daugiau »

Su Rugsėjo 1-ąja!

Publikuota 2016-08-30

Rugsėjis...  Didelės atsakomybės, nuolatinio tobulėjimo ir amžinos jaunystės pradžia...

Skaityti daugiau »

Metodinių filmų ciklas „Fiziškai aktyvi pertrauka“

Publikuota 2016-08-30

Bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Ugdymo plėtotės centrui ir Lietuvos sporto universitetui, sukurta 15 pažintinių metodinių filmų populiarinti fiziškai aktyvias pertraukas mokyklose.

Skaityti daugiau »

Parengtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos projektas

Publikuota 2016-07-15

Prašome teikti pastabas ir siūlymus šiam projektui iki šių metų liepos 25 d.

Skaityti daugiau »

2016 m. rugpjūčio 23 d. - metodinė diena

Publikuota 2016-07-15

2016 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“.

Skaityti daugiau »

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Publikuota 2016-07-15

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. rugpjūčio 22–31 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į darbinius seminarus „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 5, 7, 9 klasėse“

Skaityti daugiau »

Reikalingas specialusis pedagogas (0,5 pareigybės)

Publikuota 2016-07-13

Atranką skelbia: Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, biudžetinė įstaiga, adresas - Mokyklos g. 9, Ignalina, tel. (8386) 52 600.

Skaityti daugiau »

Pedagogas lt. kviečia į išskirtinę konferenciją

Publikuota 2016-06-13

Pedagaogas.lt kviečia į išskirtinę konferenciją „Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis“.

Skaityti daugiau »